Kejsargrufvans Grufbolag

  • 400 kr

Kejsargrufvans Grufbolag, 1/500-del, 1904, Stockholm. Utställd: Direktör L.A Ahlgren. Bransch; Gruv. RSA: 3317. Storlek: 29,5X22,5 cm. med bolagsordnig.

Kejsargrufvans Grufbolag, 1/500-del, 1904, Stockholm. Utställd: Direktör L.A Ahlgren. Bransch; Gruv. RSA: 3317. Storlek: 29,5X22,5 cm. med bolagsordnig.