Klutmarks Kvarn AB

  • 300 kr

Klutmarks Kvarn AB, 100 kr, 1914, Klutmark. Utställd: Nils Stenlund. Bransch: Livsmedel, RSA: 3396. Storlek: 20,5 x 27,5 cm. med bolagsordning.

Klutmarks Kvarn AB, 100 kr, 1914, Klutmark. Utställd: Nils Stenlund. Bransch: Livsmedel, RSA: 3396. Storlek: 20,5 x 27,5 cm. med bolagsordning.