Konserv AB Svenska bär

  • 250 kr

Konserv AB Svenska bär, 50 kr, 1912, Stockholm, Utst. Direktör O. E. Jakobsson, Bransch: Livsmedel, RSA:3469, storlek 24 x 16 cm.

Konserv AB Svenska bär, 50 kr, 1912, Stockholm, Utst. Direktör O. E. Jakobsson, Bransch: Livsmedel, RSA:3469, storlek 24 x 16 cm.