Kontrollkranens Försäljnings AB

  • 150 kr

Kontrollkranens Försäljnings, AB, 500 kr, 1913, Stockholm. Utställd: DirektÖr Gerog Wiborg. Bransch: Handel. RSA: 3484. Storlek: 15,5 x 29 cm.

Kontrollkranens Försäljnings, AB, 500 kr, 1913, Stockholm. Utställd: DirektÖr Gerog Wiborg. Bransch: Handel. RSA: 3484. Storlek: 15,5 x 29 cm.