Gefle Elektriska AB, 25 kr

  • 250 kr

Gefle Elektriska AB, 25 kr, 1918, Gävle, utställd Herr Grosshandlare H..A.Matsson, Bransch: El, RSA:2009. storlek 28,5 x 22 cm, med bolagsordning.

Gefle Elektriska AB, 25 kr, 1918, Gävle, utställd Herr Grosshandlare H..A.Matsson, Bransch: El, RSA:2009. storlek 28,5 x 22 cm, med bolagsordning.