Lantläroverk, AB

  • 300 kr

Lantläroverk, AB, 100 kr, 1916, Stockholm, Utst: Direktör W. Englund, Bransch: skola, RSA: 3722, 27,5 x 21,5 cm, med kuponger + bolagsordning, vikt, trasig baks

Lantläroverk, AB, 100 kr, 1916, Stockholm, Utst: Direktör W. Englund, Bransch: skola, RSA: 3722, 27,5 x 21,5 cm, med kuponger + bolagsordning, vikt, trasig baksida.