Lichtenstein AB H.

  • 500 kr

Lichtenstein AB H. 500 kr, 1918, Stockholm, Utställd: Direktör Erik Lichtenstein. Bransch: Handel. RSA: 3783. Storlek: 25 x 29,5 cm. Inkluderar talonger och bol

Lichtenstein AB H. 500 kr, 1918, Stockholm, Utställd: Direktör Erik Lichtenstein. Bransch: Handel. RSA: 3783. Storlek: 25 x 29,5 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.