Louidoria Malakitkoppar Extractions AB

  • 1 200 kr

Louidoria Malakitkoppar Extractions AB, 11.000 kr, 1877, Askersund  Utställd: Sigfrid Svensson. Bransch; Gruv. RSA: 3922 Storlek: 22 x 28. Inkluderar

Louidoria Malakitkoppar Extractions AB, 11.000 kr, 1877, Askersund  Utställd: Sigfrid Svensson. Bransch; Gruv. RSA: 3922 

Storlek: 22 x 28. Inkluderar talonger.