Malmbrikett AB

  • 150 kr

Malmbrikett AB, 100 kr, 1926, Stockholm. Utställd: Herr Hj. Klint. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4049.  Storlek: 16 x 25 cm. Inkluderar  talong

Malmbrikett AB, 100 kr, 1926, Stockholm. Utställd: Herr Hj. Klint. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4049.  Storlek: 16 x 25 cm. Inkluderar  talonger.