Malmö Mjölksteriliserings AB, 1920

  • 350 kr

Malmö Mjölksteriliserings-AB,  1.000 kr, 1920, Malmö, Utställd: Disponent C. Westrups Sterbhus, Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 4096. Storlek: 20 x 28 cm.

Malmö Mjölksteriliserings-AB,  1.000 kr, 1920, Malmö, Utställd: Disponent C. Westrups Sterbhus, Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 4096. Storlek: 20 x 28 cm. med kuponger.