Malmö Oljeslageri & Happachs Såpfabriks AB

  • 200 kr

Malmö Oljeslageri & Happachs Såpfabriks AB, 1.000 kr, 1920, Malmö . Utställd: Konsul Aug. Wingårdh. Bransch: Bränsle. RSA: 4098.Storlek: 17 x 27 cm. Inklude

Malmö Oljeslageri & Happachs Såpfabriks AB, 1.000 kr, 1920, Malmö . Utställd: Konsul Aug. Wingårdh. Bransch: Bränsle. RSA: 4098.

Storlek: 17 x 27 cm. Inkluderar talonger.