Marbäcks Trämasse AB

  • 200 kr

Marbäcks Trämasse AB, 500 kr, 1906, Marbäcka. Utställd: Ingenjör A. Ekström. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4161. Storlek: 23 x 29,5 cm. Inkluderar  

Marbäcks Trämasse AB, 500 kr, 1906, Marbäcka. Utställd: Ingenjör A. Ekström. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4161. Storlek: 23 x 29,5 cm. Inkluderar  bolagsordning + talonger.