Mekaniska Verkstaden Thor, AB

  • 250 kr

Mekaniska Verkstaden Thor, AB , 50 kr,1917, Stockholm. Utställd: Fru Hilda Wahlin, Bransch: Verkstad / industri. RSA: 4237.Storlek: 23 x 30 cm. Inkluderar talon

Mekaniska Verkstaden Thor, AB , 50 kr,1917, Stockholm. Utställd: Fru Hilda Wahlin, Bransch: Verkstad / industri. RSA: 4237.Storlek: 23 x 30 cm. Inkluderar talonger.