Nasafjells AB, 1890

  • 900 kr

Nasafjells AB, 50 kr, 1890, Piteå. Utställd: Körsnären Ernst Fahleson. Bransch: Gruv. RSA: 4440. Storlek: 17  x 25 cm. Inkluderar talonger.

Nasafjells AB, 50 kr, 1890, Piteå. Utställd: Körsnären Ernst Fahleson. Bransch: Gruv. RSA: 4440. Storlek: 17  x 25 cm. Inkluderar talonger.