Nils Hultgren, AB

  • 400 kr

Nils Hultgren, AB, 2.500 kr, 1921, Helsingborg. Utställd: Herr konsul Bernh. Ingelsson. Övrigt. RSA: 4479. Storlek: 21,5  x 28 cm. Inkluderar talonger.Nils

Nils Hultgren, AB, 2.500 kr, 1921, Helsingborg. Utställd: Herr konsul Bernh. Ingelsson. Övrigt. RSA: 4479. Storlek: 21,5  x 28 cm. Inkluderar talonger.

Nils Hultgren var verkst. dir. på Stenkols-AB Lundvall & Co. Helsingborg, stratade 1921.