Nilsson & Co., AB N.P.

  • 280 kr

Nilsson & Co., AB N.P. 1.000 kr, Trelleborg. Utställd: Joh. Ringström. Bransch: Övrigt. RSA: 4481. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.

Nilsson & Co., AB N.P. 1.000 kr, Trelleborg. Utställd: Joh. Ringström. Bransch: Övrigt. RSA: 4481. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.