Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr,

  • 150 kr

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1916, Göteborg. Utställd: Verkstadsintressenter, Göteborg. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4573. Storlek: 22 x 28 cm. Inklude

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1916, Göteborg. Utställd: Verkstadsintressenter, Göteborg. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4573. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar talonger. vikt.