Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1916

  • 150 kr

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1916, Göteborg. stamaktie, Utställd: Verkstadsintressenter, Göteborg. Branch: Verkstad,  RSA: 4573. Storlek: 22 x 28 cm. I

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1916, Göteborg. stamaktie, Utställd: Verkstadsintressenter, Göteborg. Branch: Verkstad,  RSA: 4573. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar talonger. vikt.