Normans Förlag, AB, 1899

  • 250 kr

Normans Förlag, AB, 1.000 kr, 1899, Stockholm. Utställd; G. Palmqvist. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4631. Storlek: 20 x 28 cm. Inkluderar talonger.

Normans Förlag, AB, 1.000 kr, 1899, Stockholm. Utställd; G. Palmqvist. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4631. Storlek: 20 x 28 cm. Inkluderar talonger. Vikt. (Preferensaktie)