Prins Gustafs Bro Brolag

  • 4 500 kr

Prins Gustafs Bro Brolag, Stockholm, 62 Rdr 50 öre. storlek 23,5 x 36 cm, lagad, SAF.46, ett blad.Till kommunikationsföretagen hör Prins Gustafs bro Bolag med a

Prins Gustafs Bro Brolag, Stockholm, 62 Rdr 50 öre. storlek 23,5 x 36 cm, lagad, SAF.46, ett blad.

Till kommunikationsföretagen hör Prins Gustafs bro Bolag med aktier på 1/284-del i bolaget motsvarande 62.50 riksdaler riksmynt. Bolaget som hade till ändamål att bygga och underhålla Flottsunds bro nära Uppsala, hade regler från 12 december 1829 men aktiebrevet kan vara från senare datum. J.M. Schram, som undertecknat brevet, var född 1813 och blev borgmästare i Uppsala län 1830-1862. Efter borttagande av de många milstolparna med den avsatte Gustav IV Adolfs namnchiffer uppsatte han nya med sina egna initialer RvK, vilket folkhumorn uttydde, res varsamt kanalje.