Nyheternas Tryckeri, AB

  • 300 kr

Nyheternas Tryckeri, AB, 50 kr, 1909, Umeå .Utställd: Landshövding H. Björklund. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 4869. Storlek: 15,5 x 29,5 cm.

Nyheternas Tryckeri, AB, 50 kr, 1909, Umeå .Utställd: Landshövding H. Björklund. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 4869. Storlek: 15,5 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.