Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2% 5000 kr

  • 400 kr

Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2% Obl. 5 000 kr, 1949, Hälsingborg, storlek, 21 x 30 cm, Tryckprov, mak.

Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2% Obl. 5 000 kr, 1949, Hälsingborg, storlek, 21 x 30 cm, Tryckprov, mak.