Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2%

  • 350 kr

Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2% Obl. 1 000 kr, 1943, Hälsingborg, storlek, 21 x 30 cm, Tryckprov, mak.

Förenade Superfosfatfabrikers, AB, 3 1/2% Obl. 1 000 kr, 1943, Hälsingborg, storlek, 21 x 30 cm, Tryckprov, mak.