Hör-Hörby Jernvägs AB, Obligation

  • 1 200 kr

Hör-Hörby Jernvägs AB, Obligation (5 1/2 %) 500 kr, 1884, Hörby, Anm: 22 x 28 cm, med kuponger.

Hör-Hörby Jernvägs AB, Obligation (5 1/2 %) 500 kr, 1884, Hörby, Anm: 22 x 28 cm, med kuponger.