Olycksfalls försäkrings AB Kronan

  • 400 kr

Olycksfalls försäkrings  AB Kronan, 500 kr, 1903, Stockholm. Utställd: Doktor H. Wetterdal. Bransch: Försäkringar. RSA: 4952. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluder

Olycksfalls försäkrings  AB Kronan, 500 kr, 1903, Stockholm. Utställd: Doktor H. Wetterdal. Bransch: Försäkringar. RSA: 4952. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger. vikt