Patentindustri, AB

  • 200 kr

Patentindustri, AB, 100 kr, 1928, Stockholm. Utställd: Herr Direktör C. B. Åkerström. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 5074,  Storlek 15 x 24 cm. Inklude

Patentindustri, AB, 100 kr, 1928, Stockholm. Utställd: Herr Direktör C. B. Åkerström. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 5074,  

Storlek 15 x 24 cm. Inkluderar talonger.