Östersjövarfvet, AB

  • 250 kr

Östersjövarfvet, AB, 1 000 kr, 1917, Utst. Kommanditbol. Bruno Söderström & Co. Bransch: Sjöfart, RSA:8435,  22,5 x 28 cm, med kuponger.

Östersjövarfvet, AB, 1 000 kr, 1917, Utst. Kommanditbol. Bruno Söderström & Co. Bransch: Sjöfart, RSA:8435, 

 22,5 x 28 cm, med kuponger.