Skånska Yllefabriken AB

  • 550 kr

Skånska Yllefabriken AB, 1.000 kr, 1919, Christianstad. Utställd; Grosshandlaren G. Lavesson. Bransch; Textil, läder, skor. RSA: 6044. Storlek: 22 x 31 cm. Inkl

Skånska Yllefabriken AB, 1.000 kr, 1919, Christianstad. Utställd; Grosshandlaren G. Lavesson. Bransch; Textil, läder, skor. RSA: 6044. Storlek: 22 x 31 cm. Inkluderar talonger.