Skärgårdsfiske, AB

  • 350 kr

Skärgårdsfiske, AB, 100 kr, 1920, Stockholm. Utställd; Emil Söderström. Bransch; Sjöfart, varv, hamn. RSA: 6052. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.

Skärgårdsfiske, AB, 100 kr, 1920, Stockholm. Utställd; Emil Söderström. Bransch; Sjöfart, varv, hamn. RSA: 6052. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.