Slakteri AB i Göteborg

  • 350 kr

Slakteri AB i Göteborg,100 kr, 1905, Göteborg. Utställd; Byggmästaren Vilhelm Mårtensson. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6071. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar

Slakteri AB i Göteborg,100 kr, 1905, Göteborg. Utställd; Byggmästaren Vilhelm Mårtensson. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6071. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.