Söderköpings Tryckeri AB

  • 250 kr

Söderköpings Tryckeri AB, 100 kr, 1927, Söderköping. Utst: A. O. Bergqvist. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7047. Storlek 23 x 30 cm. Inkludera

Söderköpings Tryckeri AB, 100 kr, 1927, Söderköping. Utst: A. O. Bergqvist. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7047. Storlek 23 x 30 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.