Solinge AB

  • 250 kr

Solinge AB, 500 kr, 1923, Ransta. Utställd; Herr C. Persson. Bransch; El, kraft, vatten. RSA: 6118. Storlek: 15 x 26 cm. Inkluderar talonger.

Solinge AB, 500 kr, 1923, Ransta. Utställd; Herr C. Persson. Bransch; El, kraft, vatten. RSA: 6118. Storlek: 15 x 26 cm. Inkluderar talonger.