Svensk Atlantiska Kompaniet Handels AB

  • 600 kr

Svensk-Atlantiska Kompaniet Handels AB, 1000 kr, 1919, Hälsingborg, Utst. Consuln Rob. B. Ljunggren, Bransch: Sjöfart/Handel, RSA: 6596, storlek  24,5 x 34

Svensk-Atlantiska Kompaniet Handels AB, 1000 kr, 1919, Hälsingborg, Utst. Consuln Rob. B. Ljunggren, Bransch: Sjöfart/Handel, RSA: 6596, storlek  24,5 x 34 cm.