Svenska Ackumulator AB Jungners

  • 500 kr

Svenska Ackumulator AB Jungners , 100 kr, 1947, Stockholm. Utst: Kapten Tage Örtegren. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6657. Storlek 22 x 31 cm. Inkluderar t

Svenska Ackumulator AB Jungners , 100 kr, 1947, Stockholm. Utst: Kapten Tage Örtegren. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6657. Storlek 22 x 31 cm. Inkluderar talonger. 4 språk.