Svenska Fönsterglasbruken AB

  • 150 kr

Svenska Fönsterglasbruken AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst: Gunnar Robähr. Bransch; Glas, porslin. RSA: 6717. Storlek 22 x 28 cm. 

Svenska Fönsterglasbruken AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst: Gunnar Robähr. Bransch; Glas, porslin. RSA: 6717. Storlek 22 x 28 cm.