Svenska Kullagerfabriken, AB SKF

  • 1 000 kr

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1950, Göteborg. Utst: Herr Carl Carlsson. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6798. Storlek: 22,5 x 29,5 cm. Makulerad.

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1950, Göteborg. Utst: Herr Carl Carlsson. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6798. Storlek: 22,5 x 29,5 cm. Makulerad.