Svenska Torfförädlings AB Calor

  • 200 kr

Svenska Torfförädlings AB Calor, 1.500 kr, 1895, Stockholm. Utst: --. Bransch; Bränsle. RSA: 6888. Storlek 15,5 x 29 cm.  Inkluderar talonger.

Svenska Torfförädlings AB Calor, 1.500 kr, 1895, Stockholm. Utst: --. Bransch; Bränsle. RSA: 6888. Storlek 15,5 x 29 cm.  Inkluderar talonger.