Sveriges Allmänna Landtbrukssällsk. Förlags AB

  • 150 kr

Sveriges Allmänna Landtbrukssällsk. Förlags AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst:--. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6932. Storlek 22 x 29 cm. Ink

Sveriges Allmänna Landtbrukssällsk. Förlags AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst:--. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6932. Storlek 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.