Sydöstra Sveriges Dagblad AB

  • 100 kr

Sydöstra Sveriges Dagblad AB, 50 kr, 1957, Karlskrona. Utst: Redaktör Ingmar Hultman. Bransch; Tidning, förlag, tryckeri, papper. RSA: --. Storlek 21 x 29,5 cm.

Sydöstra Sveriges Dagblad AB, 50 kr, 1957, Karlskrona. Utst: Redaktör Ingmar Hultman. Bransch; Tidning, förlag, tryckeri, papper. RSA: --. Storlek 21 x 29,5 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.