Tanums Träförädlings AB

  • 350 kr

Tanums Träförädlings AB, 1.000 kr, 1946, Tanumshede. Utställd: Köpman Karl Sigurd Carlsson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7124. Storlek: 22 x 28,5 cm. In

Tanums Träförädlings AB, 1.000 kr, 1946, Tanumshede. Utställd: Köpman Karl Sigurd Carlsson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7124. Storlek: 22 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.