Telesignal, AB

  • 200 kr

Telesignal, AB, 500 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Öfveringenjör Filip Fredén. Bransch; Telefoni. RSA: 7167. Storlek: 19 x 27 cm. Inkluderar talonger.

Telesignal, AB, 500 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Öfveringenjör Filip Fredén. Bransch; Telefoni. RSA: 7167. Storlek: 19 x 27 cm. Inkluderar talonger.