Tid och Folk, AB

  • 150 kr

Tid och Folk, AB, 100 kr, 1931, Stockholm. Utställd: Bernhard Greitz. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7218. Storlek: 23 x 29,5 cm. Inkluderar t

Tid och Folk, AB, 100 kr, 1931, Stockholm. Utställd: Bernhard Greitz. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7218. Storlek: 23 x 29,5 cm. Inkluderar talonger .