Tidnings AB Sveriges Ungdom

  • 300 kr

Tidnings AB Sveriges Ungdom, 25 kr, 1908, Uppsala. Utställd: kommunisten Sven Nilsson, Stockholm. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7258. Storlek

Tidnings AB Sveriges Ungdom, 25 kr, 1908, Uppsala. Utställd: kommunisten Sven Nilsson, Stockholm. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7258. Storlek: 15,5 x 28 cm. Inkluderar talonger och brev.