Västergötlands Tryckeri AB

  • 250 kr

Västergötlands Tryckeri AB, 1.000 kr, 1943, Skara. Utst: Direktör H. N:son Dag, Lidköping. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7806. Storlek: 22 x

Västergötlands Tryckeri AB, 1.000 kr, 1943, Skara. Utst: Direktör H. N:son Dag, Lidköping. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7806. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar talonger.