Västergötlands Tryckeri AB, 1935

  • 350 kr

Västergötlands Tryckeri AB, 100 kr, 1935, Skara. Utst: Fabrikör Aug. Karlsson, Grästorp, Bransch: Tryckeri, tidning, RSA: 7805. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar

Västergötlands Tryckeri AB, 100 kr, 1935, Skara. Utst: Fabrikör Aug. Karlsson, Grästorp, Bransch: Tryckeri, tidning, RSA: 7805. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar bolagsordning.