Vinägrons Förenade Fabriker

  • 300 kr

Vinägrons Förenade Fabriker AB, 100 kr, 1918, Göteborg. Utställd: Direktör Forsell. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 7757. Storlek: 22 x 28 cm.

Vinägrons Förenade Fabriker AB, 100 kr, 1918, Göteborg. Utställd: Direktör Forsell. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 7757. Storlek: 22 x 28 cm.