Separator

  • 2 500 kr

AB Separator 1883-1908, Gustaf de Laval, Johan Bernström. Uppfinnare och Johan Bernström1848-1925 VD, Slagen 1908 av AB Separator, 25-jubileum. Av. Erik Li

AB Separator 1883-1908, Gustaf de Laval, Johan Bernström. 

Uppfinnare och Johan Bernström1848-1925 VD, Slagen 1908 av AB Separator, 25-jubileum. Av. Erik Lindberg, 60 mm.  131 g Silver, kant skador.

se gärna aktiebrevet AB Separator.


Separator, AB

1 500 kr