Peter Fredrik Wahlberg, 1883

  • 500 kr

 Wahlberg, Peter Fredrik, 1800-1877, Naturhistorisk lärare, forskare och tecknare, Vetenskapsakademi silvermedalj, 1883, H.II:174,  Av Lea Ahlborn, kv

 Wahlberg, Peter Fredrik, 1800-1877, Naturhistorisk lärare, forskare och tecknare, Vetenskapsakademi silvermedalj, 1883, H.II:174,  Av Lea Ahlborn, kv.1+.