Hartmansdorff, August von

  • 400 kr

von Hartmansdorff, Jacob August, 1792-1856.  utgiven av Ridderskapet och adeln. H. II:142:1,  Grav. Lea Ahlborn, Brons, 39 mm.var en svensk ämbetsman

von Hartmansdorff, Jacob August, 1792-1856.  utgiven av Ridderskapet och adeln. H. II:142:1,  Grav. Lea Ahlborn, Brons, 39 mm.

var en svensk ämbetsman och politiker. Han var medlem av Götiska Förbundet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från 1830 samt dess preses 1849-1850.