Karl XV

  • 1 500 kr

Silvermedalj över Carl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.155 mm. kv.1+Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867.

Silvermedalj över Carl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.155 mm. kv.1+

Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867.