Karl XV

  • 1 500 kr

Silvermedalj över Karl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.1, 55 mm. kv.1+, Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867. 

Silvermedalj över Karl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.1, 55 mm. kv.1+, 

Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867.