Karl XV

  • 1 500 kr

Silvermedalj över Karl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.1, 55 mm. kv.1+, Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867. 

Silvermedalj över Karl XV, Grav. E. Ericsson. Hy:II.1, 55 mm. kv.1+, 

Konung Carl som beskyddare av Kongl. Akademin för de fria konsten 1867. 


Karl XII

1 000 kr

Oskar II

500 kr

Oskar II

250 kr

Sigismund

4 000 kr