Sundberg, Anton Niklas 1895

  • 500 kr

Anton Niklas Sundberg, 1818-1900Ärkebiskop och prokansler för Uppsala univ. Slagen 1895 av Uppsala universete, då Sundberg varit prokansler i 25 år. H

Anton Niklas Sundberg, 1818-1900
Ärkebiskop och prokansler för Uppsala univ. Slagen 1895 av Uppsala universete, då Sundberg varit prokansler i 25 år. Hy.II.244. Grav. A. Lindberg. 58 mm.